A+ A A-

Uitvaartkosten

Wat komt er kijken bij een uitvaart en hoeveel kost het?

Uitvaart in België flink duurder

De uitvaartkosten in België zijn sinds 1978 verviervoudigd: van gemiddeld 919 euro tot 3.910 euro vorig jaar. Indien de trend zich voortzet, zullen de uitvaartkosten in 2038 tussen 12.500 en 21.500 euro bedragen.

Deze gegevens blijken uit analyse van de facturen van de afgelopen dertig jaar bij een representatieve groep begrafenisondernemers. Het gaat om 54 begrafenisondernemers in heel België.

Vlaanderen het duurst
Momenteel ligt de prijs van een uitvaart tussen de 3.000 en 5.000 euro of meer, afhankelijk van de wensen van de overledenen of hun nabestaanden. Gemiddeld kost een uitvaart in Vlaanderen 4.010 euro, tegenover 3.344 euro in het zuiden van het land. Het gemiddelde voor heel België bedraagt 3.910 euro, maar daar is de prijs van een grafmonument niet meegerekend. Een grafzerk kost al gauw 2.000 euro.

Gemiddelden
De afgelopen dertig jaar bedroeg de gemiddelde stijging per tien jaar 64 procent. Indien die zich voortzet, zal een uitvaart in 2018 gemiddeld 6.412 euro kosten, 10.517 euro in 2028 en 17.248 euro in 2038. Het gaat om gemiddelden, afhankelijk van de persoonlijke invulling van een uitvaart moet rekening worden gehouden met een minimale schommeling van zo'n 25 procent.

Professionalisering en regelgeving
Het is wel zo dat de sterkste stijging van de uitvaartkosten zich procentueel voordeed tussen 1978 en 1988 (98 procent). De twee daaropvolgende decennia bedroeg de stijging respectievelijk 37 procent en 57 procent. De oorzaak voor de gestegen kosten zijn te vinden bij de professionalisering van de begrafenisondernemers, de regelgeving en de persoonlijkere ceremonies.

Daarnaast is een verdrievoudiging vast te stellen van het aantal crematies in de voorbije tien jaar en ook de verkoop van sierurnen en asjuwelen zit in de lift.

Wat komt er kijken bij een uitvaart

Onderstaande tarieven (volgende pagina) geven u een indicatie van wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken en wat het kost.

Sommige begraafplaatsen en crematoria rekenen hogere tarieven voor een begrafenis/crematie op zaterdag. En de meeste begraafplaatsen/crematoria kennen een speciaal, lager tarief voor kinderen. Dergelijke zaken zijn niet in deze indicatie verwerkt. Omwille van de eenvoud zijn de bedragen afgerond.

 

 

Akte van overlijden

€ 11

Basistarief uitvaartverzorger begrafenis

€ 1500

Basistarief uitvaartverzorger crematie

€ 1500

Advertentie in regionaal dagblad

€ 500

Advertentie in landelijk dagblad

€ 1500

100 rouwkaarten (zonder porto)

€ 300

Overbrengen van overledene naar rouwcentrum of woonhuis

€ 200

Verzorging van overledene

€ 150

Kist, massief eiken

€ 900

Kist, massief mahonie

€ 1400

Kist, spaanplaat eikenfineer

€ 425

Kist, spaanplaat printfolie wit

€ 500

Lijkwade

€ 65

Lijkwade (handgeweven)

€ 1750

Opbaren in het uitvaartcentrum incl. condoleancebezoek

€ 500

Opbaren thuis (incl dagelijkse controle v/d overledene)

€ 360

Uitvaartmis in kerk

€ 500

Extra kosten uitvaartpersoneel voor uitvaartmis, incl vervoer

€ 400

Bidprentjes:fotoprentjes in kleur & binnenzijde zwart (100 stuks)

€ 350

Liturgieën uitvaartmis (100 stuks)

€ 125

Organist tbv uitvaartmis

€ 95

Laatste vervoer overledene per rouwauto (staatsievervoer)

€ 190

Bloemstuk op kist

€ 120

Laatste vervoer overledene per koets

€ 1200

Eén volgauto (vervoer binnen gemeente)

€ 180

Twee volgauto’s

€ 360

Drie volgauto’s

€ 540

Vier dragers

€ 300

Standaard condoleanceregister

€ 25

Opname op cassette (indien nog mogelijk)

€ 35

Opname op cd

€ 35

Opname op video (incl montage)

€ 500

Funerair spreker / Ritueel begeleider (incl. reiskosten)

€ 350

Begraafkosten begraafplaats ma/vr

€ 750

Begraafkosten begraafplaats zaterdag

€ 1100

Gebruik aula begraafplaats

€ 200

Gebruik condoleanceruimte begraafplaats

€ 170

Algemeen graf (=huurgraf voor bepaalde periode)

€ 700

Eigen graf (20 jaar met onkosten)

€ 3300

Extra kosten voor bijzetten in bestaand graf

€ 500

Grafsteen

€ 2500

Crematorium (crematie, aula, bijzetting asbus)

€ 1200

Sierurn ceramiek

€ 200

Sierurn natuursteen

€ 500

Verstrooiing as bij crematorium

€ 95

Verstrooiing as op zee zonder familie

€ 95

Verstrooiing as op zee met familie

€ 425

As bewaren in nis in crematorium (1 jaar)

€ 90

As bewaren in urnenmuur/columbarium (5 jaar)

€ 450

Asmedaillon

€ 250

100 personen koffie met cake na uitvaart

€ 355

100 bedankkaarten (zonder porto)

€ 260

 

 

 

Crematie

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot gecremeerd worden. Bij een crematie wordt het stoffelijk overschot verbrand in een crematorium.

U kunt de crematie zelf regelen of u kunt een beroep doen op een begrafenisondernemer. Begrafenisondernemers zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de crematie. Alle informatie over begrafenisondernemers in België vindt u op www.funebra.be.

 

Aanvraag tot crematie

Om een overledene te cremeren, moet u de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar het crematorium.

Bij een aanvraag tot crematie moeten volgende documenten bijgevoegd worden:

een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met de aanduiding of het gaat om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden wanneer een natuurlijk overlijden werd vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot crematie van de procureur des Konings nodig

De as van het stoffelijk overschot.

Volgens de wet mogen de nabestaanden de as van het stoffelijk overschot:

  • in een urne plaatsen. Deze urne kunt u begraven op een begraafplaats of bijzetten in een columbarium op een begraafplaats. 
  • uitstrooien op de strooiweide van een begraafplaats 
  • uitstrooien op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee 
  • naar het buitenland overbrengen

 

De overledene kan ook op voorhand schriftelijk bepaald hebben om de as op een andere plaats te begraven, te bewaren of uit te strooien. De overledene kan dat bepaald hebben in een testament, of hij of zij kan bij leven daarvoor een verzoek ingediend hebben bij de gemeente.

Ook de nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as te begraven, te bewaren of uit te strooien op een andere plaats. In dat geval is een gezamenlijk schriftelijk verzoek vereist van:

de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad

Als het om een minderjarige gaat is een schriftelijk verzoek nodig van de ouders of voogd.

Zo een schriftelijk verzoek moet ingediend worden bij de gemeente vooraleer de crematie plaatsvindt.

 

Concessies

Als u de assen van een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven of laten bijzetten in een columbariumnis op een begraafplaats, moet u een concessie aanvragen. De gemeente bepaalt de duur van de concessie, met een maximum van vijftig jaar.

Als u geen concessie aanvraagt, kan het graf verwijderd worden of de columbariumnis leeggemaakt worden na een periode van tien jaar.

Een concessie moet u aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Na betaling aan de gemeente krijgt u de concessie toegekend.

Als de termijn van de concessie verstreken is, wordt het graf ontruimd. Hernieuwingen zijn mogelijk.

 

 

 

In onderstaande module kunt u direct uw premie overlijdensbijstand/uitvaartverzekering berekenen en/of afsluiten.

 

Afsluiten of Contact?

Prev Next
Direct overlijdensbijstand premie berekenen en afsluiten
Direct Contact opnemen met onze adviseur
Meer verzekeringen nodig? www.eenverzekering.be

HBG Financiele Dienstverlening BVBA, Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar, Gevestigd te Antwerpen, onder ondernemingsnummer 0834456356

HBG Financiële Dienstverlening BVBA is een verzekeringsmakelaar die samenwerkt met Hooghenraed. HBG Financiële Dienstverlening BVBA bekend bij FSMA onder nummer 108793 A